Vår politik | Sverigedemokraterna Nacka

Vår politik

Sammanfattning:

Nacka är en kommun som historiskt har präglats av en stark ekonomi och framgångsrik utveckling. Dessvärre blir nu orostecknen allt fler och allt tydligare. En avsevärt svårare ekonomisk situation väntar då konjunkturen mattas av och kostnaderna för välfärden ökar snabbare än intäkterna för kommunen. Samtidigt blir Nacka allt mer otryggt. Vi har drabbats av en allt svårare våldsproblematik med automatvapenskjutningar som exempel.

Därför är det av största vikt att kommunen fokuserar på kärnverksamheten för att trygga välfärdens kvalitet och pålitlighet. Fokus måste ligga på en politik som prioriterar barnens skolgång och de äldres omsorg framför en skrytsam expansion av kommunen.

Fokus på kärnverksamhet, prioritering av Nackas invånare samt ett bevarande av ett unikt Nacka mellan storstad och skärgård är våra grundläggande principer för den kommunala politiken.

I vår senaste budget sparade vi in på:

– Migrationsrelaterade kostnader.

– Kommunalt finansierad kulturverksamhet.

– Konstsnöprojektet vid Saltsjöbadens IF.

Läs gärna mer om vår politik i länkarna nedan.

Och vi satsade istället på:

– Slopad höjning av parkeringsavgifterna.

– Mer personal på skolorna.

– Mer kameraövervakning på utsatta platser.

– Påbörjad utredning om kommunalt bostadsbolag.

Dokument: