Sveriges kvinnor förtjänar bättre! | Sverigedemokraterna Nacka

Sveriges kvinnor förtjänar bättre!

(Följande var ett inlägg från Sverigedemokraterna Nacka på sociala medier den 8 mars)

Idag vill vi fira alla Sveriges kvinnor på den internationella kvinnodagen. Och som politiskt parti vill vi även passa på att lyfta tre viktiga frågor som i synnerhet berör kvinnor i vårt samhälle.

Tvångsgifte
För några år sedan producerade Socialstyrelsen och Migrationsverket ett flygblad med rubriken ”Information till dig som är gift med ett barn”. Att det bladet ens existerar är helt ofattbart, och den här negativa utvecklingen innebär ett tydligt baksteg för Sveriges jämställdhetstradition. För oss är det självklart att ett barn aldrig ska kunna betraktas som gift i Sverige.
* Sverigedemokraterna verkar för att alla former av barnäktenskap ska kriminaliseras. Den äldre parten i ett olagligt äktenskap ska bära straffansvar, liksom de personer som aktivt medverkat till äktenskapet. Det maximala straffet ska vara kännbart.
Arbetsvillkor
Personal i samhällsbärande kvinnodominerade yrken, såsom vård och pedagogik, har länge fått kämpa med en påfrestande arbetsbelastning och arbetsvillkor som lämnar mer att önska. För vårdpersonalen har situationen givetvis tagits till sin spets i samband med Corona-pandemin.
* I stället för genusteorier och kvotering vill Sverigedemokraterna genomföra verkliga förbättringar av arbetsvillkoren i kvinnodominerade yrken genom bland annat ökad rätt till heltid och slopade delade turer. Vi vill även förbättra kvinnors ekonomi genom förstärkt garantipension och bostadstillägg, samt förenkla möjligheten till att föra över pensionsrätter.
Sexualbrottslighet
De senaste åren har den upplevda otryggheten bland kvinnor ökat kraftigt, och antalet anmälda sexualbrott målar en skrämmande graf. Sverigedemokraterna har från allra första början varit partiet för krafttag mot brottsligheten i samhället, det gäller givetvis även sexualbrott.
* Vi vill rejält skärpta straffen, möjliggöra för offentliga register av vissa sexualbrottsdömda och stärka polisens arbete med att säkra och spara DNA-bevis.
Med såväl alliansstyrd som rödgrön regering har kvinnors situation försämrats, framförallt när det kommer till trygghet. Vi tycker att Sveriges kvinnor självklart förtjänar bättre.
Håller du med? Bli då medlem på: sd.se/medlem