Sverigedemokraternas budgetalternativ för 2020 | Sverigedemokraterna Nacka

Sverigedemokraternas budgetalternativ för 2020

Ett tryggt Nacka mellan storstad och skärgård – Sverigedemokraterna Nackas budgetalternativ för 2020

Sverigedemokraterna Nacka prioriterar kärnverksamheten och trygghetsskapande åtgärder för kommunen med en stram budget i en tid med begynnande försämringar i konjunkturläget.

Våra huvudsakliga prioriteringar är:

* oförändrad skattesats

* besparingar i hela kultursektorn med 10 %

* besparingar i migrationsrelaterade kostnader (resurser som inte är riktade statsbidrag)

* ökade anslag till äldrevården

* ökade anslag till förskola och skola

* stödfunktioner för personal som arbetar inom skola och äldreomsorg

* nej till höjda parkeringsavgifter

* kraftfullt agerande mot illegala bosättningar, trafikfarliga skrotbilar och klotter.

I vårt budgetalternativ för 2020 tar vi höjd för ett svårare ekonomiskt läge, och sätter fokus på att kommunens centrala funktioner ska prioriteras. Kommunen ska fungera och vara ett bra hem för sina invånare även i sämre tider.

Med årets budget pekar Sverigedemokraterna Nacka ut färdvägen för sin kommunalpolitik under åren som kommer, med ledorden: väl fungerande kommunal verksamhet, ordning på ekonomin, kraftsamling till kommunens centrala funktioner samt kontrollerad stadsutveckling och ökad säkerhet och trygghet.

Tryck här för att komma till det fullständiga dokumentet.