Sverigedemokraterna för ett tryggt Nacka! | Sverigedemokraterna Nacka

Sverigedemokraterna för ett tryggt Nacka!

Sverigedemokraterna är ett trygghetsvärnande parti som vill att kommunen i första hand ska satsa på kärnverksamhet som barnomsorg, skola och äldrevård.

Idag går allt för mycket skattemedel till mångkultur och kulturverksamhet som saknar allmänintresse. Detta samtidigt som brottsligheten breder ut sig och skolan och äldreomsorgen blir allt mer eftersatt.

Sverigedemokraterna vill omfördela resurserna och åter sträva efter ett Nacka som kan erbjuda sina invånare Sveriges bästa skola, äldreomsorg och näringslivsklimat.

Tillsammans kan vi skapa ett tryggt Nacka där vi själva, våra barn och föräldrar känner sig hemma och trivs!

Detta vill Sverigedemokraterna göra för ett tryggare Nacka:

Trygg och värdefull äldrevård

• Ställa krav på trygga och säkra äldreboenden
• Slopa avgiften för trygghetslarm

Ansvarsfull invandringspolitik

• Stoppa kulturbidraget till verksamheter som försvårar integration i det svenska samhället
• Verka för att den skattefinansierade modersmålsundervisningen i skolan upphör
• Utreda förekomsten av, samt motverka hedersrelaterat våld och tvång i Nacka

Trygg och kunskapsinriktad uppväxt

• Höja vårdnadsbidraget för att möjliggöra för fler familjer att själva bestämma över sina barns uppväxt
• Ta principbeslut emot heltäckande slöja, mångkulturella lov och halalslaktat kött i skolorna

Fungerande infrastruktur

• Upprusta och behåll Saltsjöbanan
• Förenkla och snabba upp processen för bygglov