Svar på Socialdemokraternas inlägg | Sverigedemokraterna Nacka

Svar på Socialdemokraternas inlägg

Med anledning av att Moderaterna i riksdagen har öppnat upp för ett samarbete med Sverigedemokraterna, publicerade Socialdemokraterna i Nacka ett inlägg där man dels for med osanning kring våra intentioner, dels kritiserade Moderaterna för deras pragmatiska syn på sakpolitiskt arbete.

Socialdemokraternas kommunalråd, Khashayar Farmanbar, skrev bland annat om ”Moderaternas makthunger” och att det nu var dags att ”STÅ UPP FÖR DEMOKRATIN”. Detta som reaktion på att det konstgjorda avståndet mellan oss och andra partier nu suddas ut till följd av en verklighet som inte längre går att blunda för.

I SVT:s 30 minuter valde även Stefan Löfven att mer eller mindre prata om hur demokratin är hotad ifall han blir utbytt, i stället för att försvara sin, på väldigt många sätt, misslyckade politik. Socialdemokraterna i Nacka har ännu inte fått chansen att skada kommunen, men retoriken och attityden tycks vara densamma som hos Stefan Löfven.

Att politiska partier, med stort folkligt stöd, gemensamt arbetar för att förverkliga den sakpolitik som de är valda för är inte ett hot mot demokratin, det är endast ett hot mot Socialdemokraterna.

De som försöker skrämma och demonisera är demokratins verkliga motståndare. I dagsläget är det Socialdemokraterna som utgör det hotet.

Håller du med? Bli medlem på: https://formular.sd.se/sd/medlemsansokan/