SD Nacka stöttar kvinnojouren | Sverigedemokraterna Nacka

SD Nacka stöttar kvinnojouren

Kvinnojouren Nacka Värmdö arbetar med våldsprevention och samverkan med lokalsamhället och allmänheten. De erbjuder stöd och rådgivning till vuxna och barn som är utsatta för fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt våld.

Vi har haft ett givande samtal med kvinnojouren om deras viktiga arbete. Nu har Sverigedemokraterna beslutat om att stötta kvinnojouren i Nacka med 10 000 kr.