Politik | Sverigedemokraterna Nacka

Politik

10679943_640159312763956_6166499937235346711_o

Kommunbudget 2015

Ladda ner här.

Valmanifest 2014

Låt Nacka förbli mellan storstad & skärgård!

Dagens kommunpolitiker har stora expansionsplaner för Nacka som ska göras om till stad, grönområden ska bebyggas och både befolkningen och trafiken ska öka kraftigt på mycket kort tid.

Redan idag kan vi se långa köer över Skurubron och in mot Stockholms innerstad. Att bilister blir sittande i kö kostar mycket tid och pengar samtidigt som det smutsar ner miljön. Planerna på den kraftiga befolkningsökningen kommer att leda till än värre köer och en ytterligare försvårad trafik- och parkeringssituation.

Detta byggande har redan påbörjats trots att tunnelbanan, nya Skurubron och en eventuell Östlig förbindelse beräknas stå färdig som tidigast om 10 år. Fram tills dess kommer Nackaborna tvingas leva i ett ständigt byggkaos med kraftig trängsel och långa restider in mot stan. Det är även tveksamt huruvida dessa projekt är tillräckliga med hänsyn till den medföljande befolkningsökningen.

Sverigedemokraterna Nacka vill istället för t-bana satsa på en upprustad Saltsjöbana med dubbelspår och en förgrening till Nacka forum. Kostnaden blir avsevärt lägre samtidigt som byggtiden blir kortare och det kan ske utan en befolkningsökning. Samtidigt måste det vara möjlighet att åka runt staden via Förbifarten och en Östlig förbindelse som snarast bör byggas. Vi vill även att våra naturområden bevaras och att man slutar bebygga grönområden. Låt Nacka förbli: mellan storstad & skärgård!

  • Minska köerna – Bygg Förbifarten och Östlig förbindelse
  • Stoppa trängseln – Begränsa befolkningsökningen
  • Bevara naturen – Sluta bebygg grönområden

Inga fler Fisksätra!

Nacka är som helhet en trygg och välmående kommun där folk trivs och vill bo. Dessvärre gäller inte detta hela Nacka då Fisksätra är det område där socialbidragen skjuter i höjden, trångboddheten är enorm, brottsligheten är påtaglig och arbetslösheten når nya nivåer.

Sverigedemokraterna Nacka menar att det är politikernas ansvar att Fisksätra har blivit som det blivit samtidigt som man blundar för problemen. Dessutom föreslås att området ska förtätas och byggas ut med ytterligare bostadskomplex. Vi kräver att man istället tar tag i situationen, satsar på polisnärvaron och ser till att Inga fler Fisksätra byggs!

  • Stoppa Förtätningen av Fisksätra
  • Se till att inga fler socialt utsatta områden uppstår
  • Satsa på polisnärvaron och krafttag mot brottsligheten

Stoppa skatteslöseriet!

Kommunpolitikerna har gång på gång lanserat stora kostsamma projekt i sin iver att bebygga kommunen. Projekt som allt som oftast blir dyrare än de redan beräknade höga kostnaderna. Vi har sett ombyggnaden av kommunhuset, det tydligaste exemplet på felbudgetering och slöseri med skattemedel, men även museiprojektet HAMN och Kvarnholmsbron.

Sverigedemokraterna Nacka menar att kommuninvånarnas intressen måste stå över politikers storslagna planer. I första hand ska skattemedlen gå till vad som främst gynnar redan befintliga Nackabor och inte för att värna alla andras intressen. Budgeteringen och upphandlingen måste kraftigt förbättras så att de faktiska kostnaderna överensstämmer med verkligheten!

  • Sluta satsa på prestigeprojekt
  • Förbättra upphandling och budgetering
  • Sätt Nackabornas intressen i första hand