Sverigedemokraterna Nacka | Sverigedemokraterna i Nacka | Sida 9

Sverigedemokraterna Nacka

Sverigedemokraterna Nacka

Varmt välkommen till vår kommunförening!

 • SD Nacka på medeltidsdagarna

  Av Admin den 27 maj, 2010
  0

  I strålande solsken och fantastiskt idylliska omgivningar i slottsmiljö samlades ett gäng sverigedemokrater från Nacka utanför Medeltidsdagarna i Tyresö. Barnfamiljerna strömmade in och många tog emot vårt flygblad ”Ge oss Sverige tillbaka!”. Stämningen var oerhört trevlig och jag tror aldrig att jag tidigare upplevt så många som uttryckt sitt stöd för oss, vilket ledde till
  många klappar på axeln.

  Sedan fanns det givetvis en och annan som demonstrativt knögglade ihop bladet, rev sönder det eller försökte trycka in det i en låst papperskorg. Efter några timmar togs en lunchpaus som blev picknick på ängen i slottsparken.

  Dagen avslutade med att en av arrangörerna uttryckte att vi hade förstört folkfesten, vilket uttrycktes med den beprövade debattekniken ”hoppa-och-skrika”. Något som verkligen skrämde slag på barn i omgivningen, till skillnad från att tyst ge en lapp i handen till föräldrarna.

  null

  För oss som ett folkrörelse-parti ser vi det som viktigt att vara ute och synas och att träffa väljare, vilket också uppskattades av de allra flesta.

   

 • SD Östra Stockholms län bildat!

  Av Admin den 27 maj, 2010
  0

  I helgen samlades medlemmar från kommunerna Nacka, Värmdö, Lidingö och Tyresö för att bilda en gemensam kommunförening. Det har tidigare funnits arbetsgrupper i respektive kommun, men man kände nu att vi medlemsmässigt vuxit oss såpass starka och fått den erfarenhet som krävs att man var redo att bilda en kommunförening. Arbetsgrupperna har fungerat bra med regelbundna möten och aktiviteter och vi tror att den här sammanslagningen kommer göra oss än starkare. Att man övergår från arbetsgrupp till kommunförening innebär även att gruppen kan fatta bindande beslut, vilket är nödvändigt under ett valår och framöver. Efter mötets slut hade man valt att bilda den officiella kommunföreningen Sverigedemokraterna Östra Stockholms län.

  null

  Vi är på gång nu och den uppsatta målsättningen är glasklar: minst två mandat i vardera kommun!

  Styrelsens sammansättning 2010:

  Ordförande:
  David Bergqvist

  Vice ordförande:
  Per Carlberg

  Ledamöter:
  Liila Baum
  Rosana Asplund
  Carl Rosenquist

  Suppleanter:
  Bill Sjölund
  Henrik Mellström

 • Sverigedemokraterna för ett tryggt Nacka!

  Av Admin den 27 maj, 2010
  0

  Sverigedemokraterna är ett trygghetsvärnande parti som vill att kommunen i första hand ska satsa på kärnverksamhet som barnomsorg, skola och äldrevård.

  Idag går allt för mycket skattemedel till mångkultur och kulturverksamhet som saknar allmänintresse. Detta samtidigt som brottsligheten breder ut sig och skolan och äldreomsorgen blir allt mer eftersatt.

  Sverigedemokraterna vill omfördela resurserna och åter sträva efter ett Nacka som kan erbjuda sina invånare Sveriges bästa skola, äldreomsorg och näringslivsklimat.

  Tillsammans kan vi skapa ett tryggt Nacka där vi själva, våra barn och föräldrar känner sig hemma och trivs!

  Detta vill Sverigedemokraterna göra för ett tryggare Nacka:

  Trygg och värdefull äldrevård

  • Ställa krav på trygga och säkra äldreboenden
  • Slopa avgiften för trygghetslarm

  Ansvarsfull invandringspolitik

  • Stoppa kulturbidraget till verksamheter som försvårar integration i det svenska samhället
  • Verka för att den skattefinansierade modersmålsundervisningen i skolan upphör
  • Utreda förekomsten av, samt motverka hedersrelaterat våld och tvång i Nacka

  Trygg och kunskapsinriktad uppväxt

  • Höja vårdnadsbidraget för att möjliggöra för fler familjer att själva bestämma över sina barns uppväxt
  • Ta principbeslut emot heltäckande slöja, mångkulturella lov och halalslaktat kött i skolorna

  Fungerande infrastruktur

  • Upprusta och behåll Saltsjöbanan
  • Förenkla och snabba upp processen för bygglov

 • SD-Nacka tackar alla som röstade på oss i kyrkovalet

  Av Admin den 25 september, 2009
  0

  David BergqvistTrots att intresset varit förhållandevis lågt inför kyrkovalet så visar de preliminära siffrorna på att vi har gjort ett bra val.
  I valet till Stockholms stiftsfullmäktige erhöll SD 2,6% av Värmdö valkrets röster. I de sammanlagda 12 valkretsarna fick SD 2,56% av rösterna.

  I valet 2005 erhöll SD 1,28% av Värmdö valkrets röster till Stockholms stiftsfullmäktige vilket visar på en dryg fördubbling av väljarstödet i årets kyrkoval.

  Värmdö valkrets innefattar både Nacka och Värmdö i kyrkovalet
   
   
  För närmare information:

  http://kyrkoval.svenskakyrkan.se/valresultat/
   
  David Bergqvist
  david.bergqvist@sverigedemokraterna.se

 • Valrörelsen igång i Nacka

  Av Admin den 13 september, 2009
  0

  David BergqvistSD-Nackas valrörelse startade nu i September. Vid hittills tre tillfällen har våra lokala aktivister sammanlagt delat ut över 3000 valtidningar direkt i brevlådor.
  Tyvärr är kyrkovalet något som engagerar endast ett fåtal. Vi är dock hoppfulla om att våra utdelningar kommer att stärka intresset.

  Valrörelsen kommer att fortgå under September månad fram till valdagen som äger rum den 20 September. Under denna period kommer valrörelsen bestå i att hushåll tillgodoses med ett specialnummer av SD-kuriren med fokus på kyrkovalet. Dessa tidningar innehåller även valsedlar till kyrkomötet och stiftfullmäktige.

  Skulle ni inte ha fått hem valsedlar före valdagen så finns dessa tillgodo i vallokalen. Hittar ni inte våra valsedlar i lokalen, informera närmaste valförättare.

   
  David Bergqvist
  david.bergqvist@sverigedemokraterna.se