Sverigedemokraterna Nacka | Sverigedemokraterna i Nacka | Sida 7

Sverigedemokraterna Nacka

Sverigedemokraterna Nacka

Varmt välkommen till vår kommunförening!

 • Årsmöte 2013

  Av Admin den 13 mars, 2013
  0

  Den 24 februari hölls årsmöte i Nacka gymnasium ditt ett tiotal medlemmar tagit sig.

  David Lång, riksdagsledamot och inbjuden gäst var den som höll i ordförandeklubban. Till ordförande för föreningen fick David Bergqvist nytt förtroende.

 • david hyde bild

  Vill vi verkligen ha en tunnelbana?

  Av Admin den 13 mars, 2013
  0

  Politiker från i snart sagt alla läger står ivrigt påhejande byggandet av en tunnelbana ut till Nacka. Man tycks betrakta fortsatt exploatering av kommunen som något nödvändigt och obetingat gott. Till skillnad från dessa politiker ställer sig Sverigedemokraterna tvekande till behovet. Vi ifrågasätter om detta verkligen är något som alla Nacka- och Värmdöbor så ovillkorligen vill ha till varje pris.

  Ett sådant enormt byggprojekt skulle innebära kostnader i mångmiljardklassen, som man planerar att delvis bekosta med kraftigt höjda trängselavgifter. Dessutom förutsätter en utbyggnad avsevärd exploatering av Nacka. För att denna storskaliga expansion alls ska kunna bli av krävs att 10000-tals bostäder byggs med en befolkningsökning om 30 procent på bara tio år som följd. Som enda parti problematiserar vi följderna för kommunen och ser inte en explosiv befolkningsökning som något ofrånkomligt gott och fint. En stor och hastig befolkningsökning i den kalibern skulle bland annat innebära påfrestningar på våra rika natur- och friluftsområden, förhöjd belastning på vägnätet och förlängda skol- och dagisköer. Historiskt sett har kraftiga befolkningsökningar ofta inneburit eftersatt infrastruktur och välfärd, något som kommuninvånarna högst sannolikt riskerar även denna gång.

  Sverigedemokraterna i Nacka inser att kollektivtrafiken idag är pressad, men till skillnad från andra förordar vi istället en moderniserad och rejält upprustad Saltsjöbana till en bråkdel av vad en ny tunnelbana skulle kosta. En utbyggnad och modernisering av befintlig spårtrafik kan också bli verklighet på betydligt kortare tid än den föreslagna tunnelbanan för astronomiska belopp. På så sätt slipper vi en kraftig exploatering av vår natursköna kommun. Detta måste vara en betydligt bättre väg att gå. Vi frågar därför: vill vi Nacka- och Värmdöbor verkligen ha en tunnelbana till priset av en kraftig utbyggnad, ökad befolkning, höjda trängselavgifter och en än mer eftersatt välfärd?
  Sverigedemokraterna Nacka

 • Sverigedemokraterna Östra Stockholms län anordnade en friluftsdag

  Av Admin den 10 juni, 2012
  0

  Tipspromenad

  Söndagen den 10 juni anordnade Sverigedemokraterna Östra Stockholms län en friluftsdag med tipspromenad i det natursköna Björknäs. Samtliga medlemmar inom kommunföreningens geografiska område var inbjudna. Så även ett antal gästande medlemmar från Stockholms stad.

  Såväl stämningen som kunskapsnivån var hög trots att inget lag lyckades svara rätt på samtliga frågor.

   

  Tipspromenad

  Efter prisutdelningen utmynnade aktivitetsdagen i intressanta och givande diskussioner som pågick framåt sena eftermiddagen.

  Tipspromenader är en del i det led av sociala aktiviteter som SD Östra Stockholms län anordnar kontinuerligt.

 • SD Nacka kampanjar för Inga fler papperspoliser!

  Av Admin den 21 maj, 2012
  0

  SD Nacka har nu varit ute vid ett flertal tillfällen och deltagit i den landsomfattande kampanj som bedrivs i partiet. Syftet med kampanjen ”Inga fler papperspoliser!” är att belysa att vi vill ha en mer synlig polis ute på gator och torg och istället anställa civil personal för administrationen. Idag ägnar en polisman en stor del av sin arbetstid till att sitta inne, vilket vi tycker är en kraftig felprioritering.

  I kampanjandet har kommunföreningen hittills besökt Nacka forum, Orminge centrum samt ICA Maxi. Bemötande har varit mycket positivt och det märks att många instämmer i budskapet. Vi nöjer oss dock inte med detta utan kommer att fortsätta med en hög aktivitetsnivå och vara ute och träffa väljare.

 • Årsmöte Östra Stockholms län 2012

  Av Admin den 13 februari, 2012
  0

  Sverigedemokraterna Östra Stockholms län är en gemensam kommunförening för kommunerna Nacka, Värmdö och Lidingö.

  Lördagen 11 februari höll kommunföreningen Östra Stockholms län årsmöte i Nacka. Mötet blev mer välbesökt än förra året vilket är mycket glädjande att se. Besluten fattades i rask takt och mötet fortlöpte bra. David Bergqvist omvaldes till ordförande, medan Michael Kjellander klev upp till den nya posten andre vice ordförande.