Sverigedemokraterna Nacka | Sverigedemokraterna i Nacka | Sida 3

Sverigedemokraterna Nacka

Sverigedemokraterna Nacka

Varmt välkommen till vår kommunförening.

Leonid Yurkovskiy

Ordförande SD Nacka

leonid.yurkovskiy@sd.se

 • Sverigedemokraternas budgetalternativ för 2021

  Av leonidyurkovskiy den 17 november, 2020
  0

  Som sig bör presenterar kommunens politiska partier sina årliga budgetalternativ. Sverigedemorkaterna utvecklar ständigt sin politik och nu kan vi presentera vårt mest omfattande kommunpolitiska dokument för Nacka hittills. Rent ekonomiskt sammanfattas vårt förslag enligt följande:

  Besparingar:

  * 15 900 000 kr reducerat anslag till modersmålsundervisning

  Satsningar:

  * 1 500 000 kr reserverade medel ur framtidsfonderna till Kommunstyrelsen för att utöka väktarverksamheten.

  * 2000 000 kr omfördelas från posten Oförutsett till Kommunstyrelsen för att påbörja arbetet med ett inrättande av ett kommunalt bostadsbolag.

  * 6 000 000 kr omfördelning inom Utbildningsnämnden för fler kuratorer och skolsköterskor.

  * 9 900 000 kr omfördelning inom Utbildningsnämnden för att åstadkomma mindre barngrupper.

  * 500 000 kr reserverade medel inom Miljö- och stadsbyggnadsnämnden för ökad klottersanering.

  * 500 000 kr reserverade medel inom Miljö- och stadsbyggnadsnämnden för åtgärder mot illegala bosättningar.

  * 1 000 000 kr reserverade medel inom Natur- och trafiknämnden för att slopa höjningen av parkeringsavgifterna i Nacka kommun.

  * 500 000 kr reserverade medel inom Natur- och trafiknämnden för artinventering i kommunens naturområden.

  * 500 000 kr reserverade medel inom Äldrenämnden för ökad tillsyn av hemtjänstverksamheten.

  * 500 000 kr reserverade medel inom Äldrenämnden för visselblåsarstöd inom hemtjänstverksamheten.

   

  Utöver det rent ekonomiska kvarstår de ideologiska skillnaderna mellan Sverigedemokraterna och den styrande majoriteten, såsom:

  * Synen på byggande och exploatering. Majoriteten vill bygga stad medan Sverigedemokraterna vill bevara ett Nacka mellan storstad och skärgård.

  * Synen på migration. Majoriteten ser generellt sett inte mottagande av migranter som något problematiskt medan Sverigedemokraterna har en tydlig problembeskrivning av migrationspolitiken.

  * Synen på kommunalt bostadsbolag. Majoriteten vill inte bilda ett kommunalt bostadsbolag medan Sverigedemokraterna ser det som ett nödvändigt verktyg för att prioritera Nackaborna på bostadsmarknaden.

  Budgeten i sin helhet kan läsas genom att trycka på bilden nedan.

 • Jimmie Åkessons hösttal – November 2020

  Av fredrik.lindahl den 16 november, 2020
  0

  ”Mitt löfte till alla er som har byggt det här landet: Vi ska kriga för er. Vi ska sätta er först.”

  Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson, i hans hösttal.

  Till stöd för vårt land, bli medlem i Sverigedemokraterna idag! 

  Se hela talet här:

  https://www.youtube.com/watch?v=74vaqc7Lwg4

 • Medlemsmöte med Sverigedemokraternas utrikespolitiske talesperson

  Av leonidyurkovskiy den 27 oktober, 2020
  0
  Vi tackar Markus Wiechel för en mycket intressant dragning om bland annat partiets ställning i olika geopolitiska sammanhang. Markus har dessutom nyligen anslutit sig till vår förening i SD Nacka så vi passar på att varmt välkomna honom!
  Intresserad? Bli medlem på: sd.se/medlem
 • Kandidera till kyrkovalet

  Av leonidyurkovskiy den 12 oktober, 2020
  0

  Söndagen den 19 september 2021 är det kyrkoval i Sverige, då får vi återigen möjlighet att frigöra kyrkan från dess socialdemokratiska grepp. Sverigedemokraternas vision är en bred och livskraftig folkkyrka där det kristna budskapet står i centrum för dess verksamhet. En kyrka som utan att ge avkall på sina värden, sin värdighet eller sina traditioner vänder sig till samhället och söker nya arbets- och kommunikationsformer.

  Är du intresserad av Svenska kyrkan och vill vara med och påverka? Kandidera då i kyrkovalet. För att kandidera för Sverigedemokraterna i kyrkovalet behöver du:

  *Vara medlem i Sverigedemokraterna. Det kan du bli på se/medlem

  * Vara godkänd kandidat för Sverigedemokraterna. Kontakta nacka@sd.se för att få en blankett.

  * Tillhöra Svenska kyrkan. Du kan gå med på https://www.svenskakyrkan.se/medlem/bli-medlem

  * Vara döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund, eller tidigare ha varit förtroendevald i Svenska kyrkan.

  * Fylla 18 år senast på valdagen.

  * Vara kyrkobokförd i det området valet gäller (för kyrkomötet är du bara valbar i det stift där du är kyrkobokförd).

  Kyrka, Tro, Jesus, Präst, Kors, Kristendomen, Gud, Ljus

 • Jimmie Åkessons Sommartal 2020

  Av leonidyurkovskiy den 26 augusti, 2020
  0

  Nu kan du lyssna på Jimmie Åkessons träffsäkra sommartal.

  ”Under det senaste decenniet har Sveriges befolkning ökat med en million människor, 80 procent av befolkningstillväxten kan man koppla till invandringen. En betydande majoritet av de som kommer är från historiskt, kulturellt och värderingsmässigt avlägsna länder. Vem som helst måste förstå det förändrar vårt samhälle i grunden.”