Kyrkoval 2017 | Sverigedemokraterna Nacka

Kyrkoval 2017

Församlingstidning

Idag damp Kyrkovalsbilagan ned i brevlådan från Församlingsnytt, med en vacker och några stiliga kandidater. Av en outgrundlig anledning har svaret på fråga två i utfrågningen inte kommit med och återges därför nedan.

Hur skulle Ni vilja förklara kyrkopolitikens funktion och varför det är viktig att församlingsborna går och röstar den 17 September?

Svar: Allt för länge har kyrkopolitiken använts som en förlängning av en riktning som sätter flyktingpolitik och solceller på kyrktaket framför de egna församlingsborna, utsatta lokalbor och den omgivande naturen. Sverigedemokraterna, nationellt och lokalt här i Nacka kommer använda din röst för att skifta tillbaka fokus till Boo, dess invånare och kulturarv. Den diakonala utvärderingen i Boo från 2015 visar att kyrkan identifierar ensamma äldre, barn och ungdomar samt psykisk ohälsa som de viktigaste lokala utmaningarna. Trots detta ligger Svenska kyrkans övergripande fokus på internationella insatser. Vi vill avpolitisera och låta Kyrkan återigen just få vara Kyrka.

Du kan vara med och visa att förändring är på väg. Rösta på Sverigedemokraterna i kyrkovalet.