Kulturträff med debatt i Älta | Sverigedemokraterna Nacka

Kulturträff med debatt i Älta

Torsdagen den 9 maj hölls en kulturpolitisk debatt i Älta centrum, närmare bestämt i Ältas välkända kulturcentrum vid namn Älta Kulturknut.

Debatten handlade om bygg- och fastighetspolitik för just Älta Kulturknut som ska flyttas till en ny närbelägen plats enligt en detaljplan med ett par år på nacken.

Dessvärre svarar inte den nya lokaliseringen riktigt mot behoven hos dem som vill ta del av kultur eller utöva kultur i Älta. Det kan förväntas stora problem med användbarhet på den nya platsen, och ingen hänsyn har tagits till det faktum att Ältas befolkning kommer att ha ökat med cirka en tredjedel när all ombyggnad av Älta centrum är klar.

Sverigedemokraterna Nackas representant vid debatten var styrelsesuppleanten Andreas Andersson som framförde att vi gärna vill tillgodose Ältabornas önskemål om kulturcentret som de kommer till uttryck i publicerat material från deras föreningsrepresentanter.

Debatten som sådan gav många nya infallsvinklar och idéer. Det gäller bara att våga och försvara kulturen även när det blir jobbigt. Det är Sverigedemokraterna Nacka väl förberedda för.

Bli medlem: medlem.sd.se