Kraftig ökning av klotter i Nacka. | Sverigedemokraterna Nacka

Kraftig ökning av klotter i Nacka.

Antalet klotteranmälningar ökade med 54 procent i Nacka 2019. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet.

Nacka hade hela 1943 anmälningar under 2019, medan vår grannkommun, Värmdö, endast hade 186.

Sverigedemokraterna i Nacka satsade 500 000 kr extra på klottersanering i sin budget samtidigt som vi sa nej till den märkliga ”gatukonst”-satsningen ”Wall Street Nacka”.

Var med och vänd den negativa trenden, bli medlem i Sverigedemokraterna: sd.se/medlem 🇸🇪