Interpellation om IS-återvändare | Sverigedemokraterna Nacka

Interpellation om IS-återvändare

Under senaste kommunfullmäktigesammanträdet behandlades Sverigedemokraternas interpellation om återvändande IS-terrorister.

Vi ställde följande frågor:
☑️När kommer kommunen att fastställa antalet IS‐återvändare i Nacka?

☑️Har det inletts något samarbete med polisväsendet för att kontinuerligt följa upp situationen kring eventuella IS-återvändare?

☑️ Är kommunen beredd att genom sin socialförvaltning speciellt hålla skärpt uppmärksamhet på eventuella bidrags‐ och servicesökande IS‐återvändare i Nacka?

☑️Är kommunen beredd att använda Socialtjänstlagens stadganden om sekretessbrytande omständigheter, för att meddela polisen om misstänkt fortsatt terrorverksamhet bland IS‐återvändare i Nacka?

☑️ Kommer Nackas invånare att få tydlig information om ifall det finns IS‐återvändare i Nacka samt kommunens arbete kring dessa?

Tryck här för att se svaren.

SD Nacka anser självklart att kommunens främsta uppdrag i den här situationen ska vara att stärka Nackabornas trygghet och inte ägna resurser åt att förbättra tillvaron för dem som återvänder till Sverige efter att ha mördat, våldtagit, plundrat och torterat.

Bli medlem: sd.se/medlem 🇸🇪