Hänt i Nacka under maj månad | Sverigedemokraterna Nacka

Hänt i Nacka under maj månad

Under veckorna som gått har det rasat en hätsk ton mot kommuninvånarna i Boo från KD:s Jan-Eric Jansson. Med anledning av kommunens köp av HA-villa i stort renoveringsbehov på Moravägen 32 för 5,75 miljoner. Kommunen vill använda fastighet till flyktingboende.

 

Jan-Eric Jansson har anklagat boende i närområdet för ociviliserat uppträdande med en sådan kraft att de känt sig rasistanklagade. Därav infinner sig en obehaglig känsla av att han har en egen agenda.

Jan-Eric Jansson engagemang som ordförande i företagsnämnden kan vara en orsak och för att få sin vilja igenom.

Rasistkortet har tidigare varit effektivt att använda även mot SD trots att SD är det enda partiet med en handlingsplan mot rasism.

SD:s ordförande i Nacka David Bergqvist tyckte att Jan-Eric Jansson inte tar kommuninvånarnas oro på allvar med tanke på hur det ser ut i många förorter. Att inte ro den båten i land först innan man tar nya ombord kan få hela båten att sjunka, däri finns en motiverad oro.

Jan-Eric Jansson raljerande över människors oro är så lågt att man förstår varför Kristna med en human värdegrund lämnar KD och även många moderata muslimer röstar på SD.

SD har större väljarstöd än KD  i senaste mätningarna och Jan-Eric Janssons argumentation saknar proportioner.

Efter att ordföranden SD Nacka David Bergqvist kommenterat Jan-Eric Janssons debattartikel mot boende i området blev Jan-Eric Janssons slutreplik i DN debatt ”Det blir för trångt för mig i er koloni. Jag får inte syre och utrymmer för att kunna sträcka på mig. Er värld är för trång för oss alla som vill leva.”

Det var svar i debatten som kasta ljus över Jan-Eric Janssons brist på respekt för boende i Boo:s lika värde och oro!

http://www.dn.se/debatt/

NRK Reportage om mångkulturella Sverige

 

 

DN Debatt

Flyktingbarn får svenskar att förlora sin värdighet”

Debattartikel

Jan-Eric Jansson (KD), kommunalråd i Nacka:

Publicerad 2016-05-29

Nacka kommun köpte för någon vecka sedan det hus i Nacka som tidigare hyrts av Hells Angels. Grannarna har protesterat mot planerna på att använda huset för ett flyktingboende. Bilden är från 2003. Foto: Magnus Hallgren

Ociviliserat uppträdande. Varifrån kommer den stora rädslan från vanliga svenskar över att bli granne med ensamkommande flyktingbarn? Uppriktigt sagt förstår jag inte vad man är rädd för. Vi vågar ju resa utomlands och möta dessa pojkar på gatorna i främmande städer, skriver Jan-Eric Jansson (KD), kommunalråd i Nacka.

 

Om några flyktingbarn bereds boende i ett bostadsområde, så tycks vissa människor tappa all saklighet och värdighet. I min kommun Nacka har vid några tillfällen en del gått över gränsen för ett civiliserat uppträdande.

Vad får vanliga välutbildade och framgångsrika svenskar att uttrycka sig så här:

  • I mejl kallar man mig som ansvarig för flyktingmottagandet i Nacka för ”idiot” och ”jävla tomte”.
  • Man skriver att man ska bilda medborgargarde med Hells Angels.
  • Om ensamkommande barn skriver man: ”Ta inte hit knivmördarna och våldtäktsmännen” och ”Ska de komma och glo på våra kvinnor?”.
  • Jag får ibland frågan: ”Inser du inte att du är förtroendevald?”

På den sista frågan är svaret enkelt, jag är inte dessa människors förtroendevalde. Däremot vill jag gärna vara värd förtroendet från dem som vill försvara människors värde och rättigheter, som vill visa respekt även mot den som är född i Afghanistan eller Syrien.

Jag vill göra mitt bästa för att svara upp mot förtroendet från väljare som ser det som en viktig uppgift i ett civiliserat samhälle att ge barn och ungdomar som flyr från krig och död en fristad och en trygg uppväxt hos oss.

Det är klart att vi i Nacka inte kan hjälpa alla. Men de som kommer hit ska behandlas med värdighet. Och diskussionen om flyktingmottagandet ska ta hänsyn till fakta. Påståendet att dessa ungdomar skulle vara våldtäktsmän och värre brottslingar än svenskar, saknar grund!

I Nacka har vi i dagsläget ansvar för cirka 350 ensamkommande ungdomar. Sedan 2006 har jag läst massor av utredningar om de barn som kommer från olika krigsområden till oss i Nacka. Personbeskrivningen av dem som kommer från Afghanistan ser ofta ut ungefär så här:

Familjen utsätts för trakasserier. En dag är pappa bara borta. Om han är kidnappad av talibanerna eller död, vet inte familjen. Polisen kan inget göra. När äldste sonen också hotas, väljer mamma att fly till Iran. I Iran börjar ett tufft liv, hon får slita hårt för att försörja sig och sina barn. Barnen utsätts för övergrepp, många gånger av sexuell art. Den situationen är inte unik, det är vanligt i ett land där rättssystemet är i förfall. När sönerna till slut blir tvångsinkallade för att kriga i Syrien, antingen med armén eller med IS, så skickar mamma iväg dem till Europa.

Medelåldern hos dessa pojkar är 17 år när de kommer hit. De placeras i ett HVB-boende. När svenska barn hamnar i HVB-boende, så placeras de där enligt socialtjänstlagen. De har varit utsatta för bristande omsorg från föräldrar eller hamnar där på grund av eget dåligt beteende, oftast i samband med allvarligt drogmissbruk.

Ensamkommande flyktingungdomar placeras inte på HVB-boende av sådana skäl. De placeras där för att de är barn och behöver den omsorg som ett hem kan ge. De behöver också stöd av en god man. Sverige har valt att använda HVB-lagstiftningen för detta, trots att den i många fall inte passar.

Jag har varit runt på alla de hem i Nacka där dessa barn är placerade. Jag har mött dem som kallas ”farliga våldtäktsmän”. Jag har åkt runt för att få en bild av hur det fungerar på hemmen i Nacka.

Det jag möter är tonåringar som behöver tillsägelser och uppmaningar, ungefär som svenska ungdomar. Det kan handla om att torka upp efter sig när de lagat mat, plocka bort disken, läsa läxorna och dämpa sig lite ibland. Genomgående är de både trevliga och charmiga. Ibland tror de att det räcker med ett leende för att slippa göra de vardagliga sysslorna. Och jag har sett hur mogen personal ger dessa ungdomar fasta ramar, varm omsorg och ett sammanhang.

Jag har inte en enda gång mött hot eller känt minsta hotfullhet från dessa ungdomar. De är artiga och trevliga. Det är betydligt mer stökigt på en vanlig svensk fritidsgård.

I Nacka har vi dock haft två incidenter. I det ena fallet började två killar svartsjukt bråka om en tjej. I det andra fallet hittade man droger. Den senare killen fick omedelbar omplacering. Nolltolerans gäller för droger.

Så varifrån kommer den stora rädslan från vanliga svenskar över att bli granne med dessa pojkar? Jag vägrar att ge det vanliga politikersvaret: ”Vi kan förstå din rädsla…”. Uppriktigt sagt förstår jag inte vad man är rädd för. Vi vågar ju resa utomlands och möta dessa pojkar på gatorna i främmande städer.

Sverige har dessutom byggt sitt välstånd genom handel med främmande och annorlunda kulturer. Så varifrån kommer paniken? Den kan knappast förklaras med några enstaka brott på boenden.

Sverige har dessutom byggt sitt välstånd genom handel med främmande och annorlunda kulturer. Så varifrån kommer paniken? Den kan knappast förklaras med några enstaka brott på boenden, där det mest kända är knivmordet på västkusten. Det var inte riktat mot personal utan var en konflikt mellan två ungdomar. Mycket tragiskt.

Men det brottet är knappast skäl nog för att vi ska överge idén om en rättsstat där skyldiga grips och straffas. Att anklaga en hel grupp för några enstaka personers brott, är ju att likna vid kollektiv bestraffning. Det tillämpar vi inte, vare sig utifrån hudfärg, kön, sexuell identitet, ålder, socialgrupp, födelseplats eller något annat.

Det ryktas att kriminalitet döljs, när det handlar om nyanlända. När jag har följt upp sådana rykten, även från polisen, har det visat sig att det inte ens har funnits något anmält brott.

Men det är klart att det också bland invandrare finns brottslighet. Det har kommit 160 000 nyanlända till Sverige under 2015. Det är som en större stad. Ingen stad av den storleken är fri från kriminalitet och brott. Och det som är brott ska hanteras som brott. Varken Nacka eller Sverige i övrigt är laglöst land.

Det finns tyvärr de som till exempel flyttar på sig i bussen när en nyanländ ensamkommande kommer in. För mig som har mött dessa ungdomar är det obegripligt att svenska människor gör så mot utsatta unga människor. Det tar hårt när ungdomar märker ett sådant beteende.

Men jag har också mött många Nackabor som engagerat ställer upp för dessa barn. Och jag har personligen mött mycket stöd och uppmuntran när jag har försvarat vårt öppna samhälle. Ett samhälle där även den som mist sitt hemland får plats.

DN Debatt. 29 maj 2016

 

 

 

Repliker

Ta människors oro på allvar”

David Bergquist, gruppledare för Sverigedemokraterna i Nacka:

Publicerad 2016-05-30

REPLIK. Jan-Eric Jansson, kristdemokratiskt kommunalråd i Nacka skriver på DN Debatt (29/5) om Nacka-bornas oro över upprättandet av ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. En oro som han saknar förståelse för och menar är obefogad. Vi anser att det är ansvariga politikers uppgift att i första hand skydda den egna ortsbefolkningen från kriminalitet i alla dess former, skriver David Bergquist, gruppledare för Sverigedemokraterna i Nacka.

Jan-Eric Jansson, kristdemokratiskt kommunalråd i Nacka, skriver på DN (29/5) en artikel där han beskriver hur invånare i Nacka kommun oroas över upprättandet av HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn. Han beskriver invånarnas kritiska reaktioner som ”ociviliserat uppträdande” och ser det som att ”flyktingbarn får svenskar att förlora sin värdighet”. Han frågar sig vidare var den ”stora rädslan från vanliga svenskar över att bli granne med ensamkommande flyktingbarn” kommer ifrån.

Senare i artikeln besvarar han själv delvis samma fråga genom att ta upp det uppmärksammade knivmordet på västkusten. Men i övrigt saknar Jan Eric Jansson förståelse för invånarnas rädsla och menar istället att den är obefogad. Han hänvisar till sina egna besök på olika HVB-hem i kommunen som enligt Jansson själv ger en betydligt tryggare bild av situationen. Han hänvisar även till att det saknas statistik som visar på att ensamkommande flyktingbarn är mer brottsligt belastade än övriga grupper i samhället.

Jan Eric Jansson visar hursomhelst inte upp några egentliga fakta om brottslighet vad gäller ensamkommande flyktingbarn. En stor del av de som trakasserade unga svenska flickor under ungdomsfestivalen i Kungsträdgården förra året var enligt vittnen just ensamkommande flyktingbarn. Det har framkommit trovärdiga uppgifter om stölder i Stockholms stadskärna där ensamkommande flyktingbarn varit delaktiga.

Det är dock svårt att få fram tillförlitlig statistik angående brottsbenägenheten för ovanstående grupp eftersom att enskilda polismän och sociala myndighetsutövare mm blivit alltmer restriktiva i att informera om de misstänktas etniska bakgrund av rädsla för att bli anklagade för rasism. Efter det så kallade ”zigenarregistret” är polisen och andra myndigheter rädda för anklagelser om att ”gå rasisternas ärenden” om de rapporterar sanningsenligt om den verkliga situationen i ovanstående fråga.

Benägenheten att anmäla brott har minskat drastiskt sedan 1960-talet. Det finns säkerligen ett mörkertal vad gäller antalet begångna brott. Noterbart är att det tog flera månader innan svensk media rapporterade om de sexuella trakasserierna mot svenska flickor i Kungsträdgården 2015 (till stor del utförda av ensamkommande flyktingbarn). Det var först efter avslöjandet om de sexuella trakasserierna i Köln nyårsnatten 2015/2016 som händelserna i Kungsträdgården uppmärksammades. Med det resonemang som Jan-Eric Jansson för i sin debattartikel så hade dessa övergrepp inte ägt rum i och med att ytterst få anmälningar inkommit till polisen och andra myndigheter.

Jan-Eric Jansson menar också att ”Vi vågar ju resa utomlands och möta dessa pojkar på gatorna i främmande städer” och att vårt välstånd här i Sverige till stor del är uppbyggt genom handel med främmande och annorlunda kulturer.

Vilka gator i främmande städer är det egentligen som Jan-Eric Jansson vandrar på frågar vi oss oroligt. Sverige bygger sitt välstånd på handel med i huvudsak USA och länder inom Europa samtidigt som en bojkott från Mellanöstern och Nordafrika knappast är ett troligt resultat av en restriktivare politik beträffande ensamkommande flyktingbarn från dessa områden.

Jan-Eric Jansson tillhör den del av kristdemokraterna som har lagt den kristet orienterade värdekonservatismen åt sidan. Istället argumenteras det för kulturmarxistiska visioner och floskler. Är det att undra över att kristdemokraterna inte får något lyft i väljaropinionen?

Sverigedemokraterna i Nacka, till skillnad från kristdemokraten Jan-Eric Jansson, tar människors rädsla på allvar. Vi mörkar inte medvetet och vi anser att det är ansvariga politikers uppgift att i första hand skydda den egna ortsbefolkningen från kriminalitet i alla dess former.

Vi tar folkviljan på allvar!

 

Repliker

”Ni bygger en mur av rädslans stenar”

Jan-Eric Jansson (KD), kommunalråd i Nacka:

Publicerad 2016-06-02

SLUTREPLIK (DN Debatt 29/5).

Kära Sverigedemokrater!

Ni säger att jag inte förstår människors rädsla. Det säger ni medan ni odlar er kolonilott. Och runt den bygger ni er mur av rädslans stenar mot de andra människorna, mot världen.

Det blir för trångt för mig i er koloni. Jag får inte syre och utrymmer för att kunna sträcka på mig. Er värld är för trång för oss alla som vill leva.

DN Debatt. 29 maj 2016

 

Debattartikel

Jan-Eric Jansson (KD), kommunalråd i Nacka:
Flyktingbarn får svenskar att förlora sin värdighet”

 

Repliker. ”Ta människors oro på allvar”

David Bergquist, gruppledare för Sverigedemokraterna i Nacka:
Ta människors oro på allvar”

 

Repliker. ”Ni bygger en mur av rädslans stenar”

Slutreplik från Jan-Eric Jansson:
”Ni bygger en mur av rädslans stenar”

 

IT ansvarig
Sverigedemokraterna Nacka
Michael Kristiansson
E-post: michael.kristiansson@sd.se