Fortsatt debatt om den nya simhallen | Sverigedemokraterna Nacka

Fortsatt debatt om den nya simhallen

Den 21 september 2015 röstade kommunfullmäktige om den nya simhallen. Då var vi i oppositionen plus Kristdemokraterna för placering i Fisksätra, i stället för i villaområdet där den gamla ishallen står idag. Fisksätraförslaget förlorade 31–30.
Den 10 maj 2021 röstade kommunfullmäktige på nytt. Då svek tekniken och två ledamöter, en från SD och en från KD, kunde inte rösta. Anmärkningsvärt är även att en Socialdemokratisk ledamot röstade för Saltsjöbaden och en från KD avstod. Resultatet blev alltså 31 röster för Saltsjöbaden, 27 för Fisksätra, en som avstod och två som inte kunde rösta.
Om alla i S, KD och SD hade röstat likadant som 2015 hade Fisksätraalternativet alltså vunnit 31 – 30.
2015 var den uppskattade kostnaden för simhallen 115 miljoner kronor, numera är budgeten för simhallen 300 miljoner kronor. Dessutom är projektet stoppat till dess att det får godkännande från Mark- och miljödomstolen.
I sakfrågan med simhallen ser vi det helt enkelt så att Fisksätra är mycket mer tätbefolkat än alternativet Saltsjöbaden, och därför lämpligare för en simhall, utöver att Fisksätra är i större behov av kommunala investeringar för att höja livskvaliteten i kommundelen. Byggtekniskt finns också kritik mot lokaliseringen i Saltsjöbaden.