Sverigedemokraternas budgetalternativ för 2021 | Sverigedemokraterna Nacka

Sverigedemokraternas budgetalternativ för 2021

Som sig bör presenterar kommunens politiska partier sina årliga budgetalternativ. Sverigedemorkaterna utvecklar ständigt sin politik och nu kan vi presentera vårt mest omfattande kommunpolitiska dokument för Nacka hittills. Rent ekonomiskt sammanfattas vårt förslag enligt följande:

Besparingar:

* 15 900 000 kr reducerat anslag till modersmålsundervisning

Satsningar:

* 1 500 000 kr reserverade medel ur framtidsfonderna till Kommunstyrelsen för att utöka väktarverksamheten.

* 2000 000 kr omfördelas från posten Oförutsett till Kommunstyrelsen för att påbörja arbetet med ett inrättande av ett kommunalt bostadsbolag.

* 6 000 000 kr omfördelning inom Utbildningsnämnden för fler kuratorer och skolsköterskor.

* 9 900 000 kr omfördelning inom Utbildningsnämnden för att åstadkomma mindre barngrupper.

* 500 000 kr reserverade medel inom Miljö- och stadsbyggnadsnämnden för ökad klottersanering.

* 500 000 kr reserverade medel inom Miljö- och stadsbyggnadsnämnden för åtgärder mot illegala bosättningar.

* 1 000 000 kr reserverade medel inom Natur- och trafiknämnden för att slopa höjningen av parkeringsavgifterna i Nacka kommun.

* 500 000 kr reserverade medel inom Natur- och trafiknämnden för artinventering i kommunens naturområden.

* 500 000 kr reserverade medel inom Äldrenämnden för ökad tillsyn av hemtjänstverksamheten.

* 500 000 kr reserverade medel inom Äldrenämnden för visselblåsarstöd inom hemtjänstverksamheten.

 

Utöver det rent ekonomiska kvarstår de ideologiska skillnaderna mellan Sverigedemokraterna och den styrande majoriteten, såsom:

* Synen på byggande och exploatering. Majoriteten vill bygga stad medan Sverigedemokraterna vill bevara ett Nacka mellan storstad och skärgård.

* Synen på migration. Majoriteten ser generellt sett inte mottagande av migranter som något problematiskt medan Sverigedemokraterna har en tydlig problembeskrivning av migrationspolitiken.

* Synen på kommunalt bostadsbolag. Majoriteten vill inte bilda ett kommunalt bostadsbolag medan Sverigedemokraterna ser det som ett nödvändigt verktyg för att prioritera Nackaborna på bostadsmarknaden.

Budgeten i sin helhet kan läsas genom att trycka på bilden nedan.