Bevara Naturskolan | Sverigedemokraterna Nacka

Bevara Naturskolan

Nacka Naturskola bedriver verksamhet som vi vill se mer av i kommunen, inte mindre. Men Alliansens märkliga beslut kommer att leda till Naturskolans nedläggning, utan tydliga planer på vad som ska komma istället. Detta trots tydliga signaler från lärare, elever och Naturskolan själva.

När ärendet om nedläggning kom upp i kommunstyrelsen röstade vi ”nej”. Efter vårt besök, där vi fick höra om Naturskolans arbete och tankar kring kommunens hantering av frågan, blev det än tydligare att det var rätt beslut från vår sida.

Naturskolan har funnits sedan 1988 och vi anser att den har möjlighet att utvecklas till än ännu mer betydelsefull lokalhistorisk- och kulturell aktör på miljöområdet.