Arbetskraften behöver inte en ansvarslös invandring. | Sverigedemokraterna Nacka

Arbetskraften behöver inte en ansvarslös invandring.

I migrationsdebatten förekommer ett argument att det skulle behövas migration till Sverige för att öka tillgången på arbetskraft.

SD Nacka har tillgång till statistik från SCB och Arbetsförmedlingen, om arbetslöshet och om jobb som behöver olika former av offentligt stöd för att tillsättas. Den statistiken visar klart att ingenting tyder på att migration behövs för att fylla luckor på arbetsmarknaden, tvärtom krävs mycket omfattande och kostsamma stödformer just för migranter.

Vi kan exempelvis granska arbetslösa i Nacka, september 2018. För denna grupp säger statistiken att cirka 1000 svenskar är arbetslösa, 2% av gruppen arbetsföra. Samma siffror för utrikes födda är 1400 och 12%.

Innan den stora skillnaden mellan svenskar och personer med utrikes bakgrund är utjämnad, är arbetskraftsargumentet för migration falskt. Det faller på den som vill ha migration till Sverige att förklara hur denna utjämning i så fall ska ske, om den överhuvudtaget är möjlig, och när den kan inträffa.

Den offentliga statistiken om anställningsstöd av olika slag är också tänkvärd: i Nacka hade, i september 2018, 295 svenskar anställningsstöd (*) medan samma siffra är 355 för personer födda i utlandet – trots att gruppen svenskar är fyra gånger större.

Antingen diskrimineras svenskar grovt, eller så är problemen med anställningsbarhet stora i gruppen med utländsk bakgrund.

Det finns god anledning att anta att migranter från olika länder är i olika grad anställningsbara beroende på ursprungsland, kanske beroende på olika utbildningsnivåer i ursprungsländerna. Vi välkomnar en uppdelning i den offentliga statistiken som gör klart hur det förhåller sig, så inte individer eller grupper behöver känna sig orättvist utpekade.

Vi sverigedemokrater står beredda för en arbetsmarknadspolitisk debatt på verklighetens grund. Den debatten är det hög tid för.

(*) Arbete med stöd, nystartsjobb debatt, extratjänster, moderna beredskapsjobb och introduktionsjobb”