Toppbild för Start

Välkommen till
SD Nacka

Det här vill vi

SD Nacka handlar om att skapa det bästa för Nackaborna, genom att verka för trygghet och stabilitet i en jordnära ansats. Vi hävdar dessa tre ideal genom ett pragmatiskt förhållningssätt utan ideologiska låsningar till vare sig höger eller vänster – det som leder oss är en politisk konsekvensanalys för Nackabornas bästa, även om vi självklart också har egna principer och hjärtefrågor som vi står fast vid. Kortfattat utgör vi garanten för att Nacka varken ska falla för socialistiska utopier eller nyliberal fanatism.

Egentligen är det inte så konstigt med kommunal politik. Nacka ska vara ett grönt, tryggt hem för de som redan bor i kommunen – och deras intressen måste gå före intresset av att många ska flytta. Det ska vara en kommun där det är lätt att ta sig runt och dra nytta av kommunens utbud – även för den som kör bil. Det ska vara en kommun med en lugnare byggtakt som håller sig grön på lång sikt.

Vi är redo att värna tryggheten med alla medel och inkluderar i detta rätten till ett värdigt liv. Vi prioriterar kärnverksamheten och ändrar inte på det som fungerar bra. Vi bejakar värden utöver det materiella såsom kultur, miljö, skönhet och sammanhållning kring svenska värden. Vi är stolta över vår svenska kultur, historia och sätt att leva.

Nacka ska fortsätta vara en unik plats med unika människor – mellan storstad och skärgård.

Seriös migrationspolitik
Seriös migrationspolitik

Skydd mot organiserad brottslighet, människohandel och terrorism.

En riktig välfärd
En riktig välfärd

Välfärden behöver fungera i hela landet oavsett plånbokens storlek.

Trygghet på riktigt
Trygghet på riktigt

Skärp straffen för de som förstör vårt samhälle och skydda laglydiga medborgare.

Billigare bränsle
Billigare bränsle

Hela landet ska kunna leva. Därför måste priset på bränsle sänkas drastiskt.

Aktuellt

Det här är
Sverigedemokraterna