Det här vill vi

Vår kommun är fantastisk. Vi har en närhet till såväl stad som natur. Vi har många grönområden, promenadstråk, sjöar och parker. Vi har ett livskraftigt näringsliv och vi har ett rikt kulturarv. Men kommunen är inte problemfri. Rån, stölder och skjutningar har blivit alltmer förekommande samtidigt som otryggheten breder ut sig. Fisksätra är numera officiellt klassat som ett utsatt område av polisen. Dessa problem kan man inte sopa under mattan. Det är problem som vi har varnat för länge och som nu behöver direkta åtgärder, och långsiktiga lösningar för att förhindra att de eskalerar och uppstår igen i framtiden.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Mer till kommunens trygghetssatsningar

Rätten till trygghet är grunden för ett välfungerande samhälle, utan den fallerar allt annat. Till exempel förlorar skolans kvalitet betydelse, om ens barn blir rånat på vägen dit.

Förutom vår omfattande trygghetspolitik på riksnivå, har Sverigedemokraterna i Nacka konsekvent presenterat större trygghetssatsningar på kommunal nivå. I vår budgetmotion för 2022, satsar vi
8 000 000 kronor mer än den styrande majoriteten på fler trygghetskameror och ordningsvakter i kommunens utsatta områden.

Bevara Nackas grönområden

Det är enklare att trivas i en vacker kommun. Sverigedemokraterna vill låta Nacka växa i en naturlig takt, utan en politiskt pådriven befolkningsökning. Givetvis ska regionen få växa, men det måste få ske i en takt som samhällets service, välfärd och infrastruktur klarar av.

Medan de styrande partierna vill bygga stad, har Sverigedemokraterna som mål att bevara ett grönt Nacka mellan storstad och skärgård. Vi tänker inte bara säkra naturen för Nackabor under nästa mandatperiod, vi anser att politiken även måste ta hänsyn för våra barnbarn och alla Nackabor som ska ärva kommunen om hundra år.

Krav på god svenska i förskola och äldreomsorg

Sverigedemokraterna kräver att de äldre enkelt ska kunna kommunicera med sina vårdare. I dag råder det brister inom detta område. Många äldre svenskar känner en stor utsatthet i sin vardag och upplever att de inte har fullgoda möjligheter att göra sig förstådda på sitt eget språk i sitt eget land.

Samma krav ska självklart även gälla för barn. I många kommuner har det anställts förskolepersonal som inte kan svenska. I Stockholm har det visat sig vara svårt att anställa förskolepersonal som kan svenska så bra att det ska vara språkutvecklande för barnen. Detta får aldrig vara fallet i Nacka och det svenska språket ska vara en självklarhet i Sverige.

Tiggeriförbud

Människor störs, oroas och påverkas negativt av det organiserade tiggeriet. Hitresta tiggare ockuperar privat mark och förstör för näringsidkare, och våra parker, där barn leker, används som toaletter, de kör omkring med bilar som har körförbud, agerar bilmålvakter med mera. Utöver detta utnyttjas även många av tiggarna när de förs till Sverige för att samla pengar åt kriminella ligor.

Tiggeri löser inga problem. Däremot bidrar det till att cementera ett utanförskap, en sämre stadsmiljö och i vissa fall även organiserad kriminalitet. Av den anledningen ska tiggeri förbjudas i Nacka.

Aktuellt

SD-Kuriren Stockholms län!

Valets trevligaste läsning finns nu i digital form! Med exklusiva artiklar om Moderaternas politiska svek, och hur man bekämpar en galen kulturpolitik. Tryck här för att läsa SD-Kuriren Stockholms län!  

läs mer

Denna förening tillhör

SD Stockholms län